kroužek KDYŽ SE MÁMA A TÁTA ROZCHÁZEJÍ

Program pro děti mladšího školního věku, kterým rozchod rodičů přinesl do života změnu.

O nás

Eva Barešová foto

Eva Barešová
lektorka a garantka kroužku, rodinná mediátorka

Ve své mediační praxi jsem v častém kontaktu s rozcházejícími nebo rozvádějícími se rodiči. Díky nim vím, jak náročný rozchod je a jak komplikované období frustrace, zlosti, smutku a nejistot přináší.

 

Prožívání a zvládání těžkých životních situací mě zajímá a u dětí mnohonásobně více od té doby, co jsem matkou. Před lety mě oslovila práce s dětmi mé kolegyně Terezy Vránové (www.detskypruvodcerozvodem.cz). Dalšímu nasměrování mého zájmu o pomoc dětem během rozchodu jejich rodičů mě inspirovala kniha americké autorky Sylvie Margolin “Complete group counseling program for children of divorce” spolu s prací významné americké arteterapeutky Marge Heegaard. Ta se stala základním pilířem kroužku, kterému se vedle mediace věnuji posledních několik let.

Od r. 2013 mám vlastní mediační praxi, jsem akreditovanou členkou Asociace mediátorů ČR a zapsanou mediátorkou a rodinnou mediátorkou na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR. Více o mně na mediace-baresova.cz.


Pavlína Schejbalová
lektorka

Pracuji ve společnosti Triadis jako terapeut pro dospělé i děti, jednotlivce i páry, moc ráda pracuji i se skupinou;  jsem lektor jednorázových i dlouhodobých vzdělávacích kurzů. Díky svému původnímu povolání divadelního dramaturga využívám postupy dramatické výchovy v terapeutické a lektorské praxi. Myslím, že právě prvky dramatu-divadla, zkrátka hru, lze velmi dobře využít i v práci v našem KROUŽKU, který nenahrazuje terapii, ale chce být bezpečným místem pro děti.

Jsem absolventkou čtyřletého psychoterapeutického výcviku MOVISA IV. (Transformační systemická terapie dle V. Satirové, Akreditovaný výcvik pod záštitou Institutu Virginie Satirové, 2011-2014); dvou běhů akreditovaného semináře Sochy a obrazy v písku (Satir in the Sand Tray 2012; Terapie hrou 2013) a Akreditovaného výcviku Dětský průvodce světem rozvodu (2016).