kroužek KDYŽ SE MÁMA A TÁTA ROZCHÁZEJÍ

Program pro děti mladšího školního věku, kterým rozchod rodičů přinesl do života změnu.

O kroužku

Kroužek KDYŽ SE MÁMA A TÁTA ROZCHÁZEJÍ je určen pro děti školního věku (cca 7–12 let), které procházejí obdobím velkých změn spojených s rozvodem či rozchodem rodičů.

Cílem kroužku je pomoci dětem vyjádřit své pocity a přání, sdílet své zkušenosti a porozumět změnám, které se v jejich životě dějí. Pomáháme dětem zorientovat se v nové situaci v nestranném a důvěrném prostředí ve společnosti svých vrstevníků.

Kroužek je vedený hravou formou, program je postavený na hře, pohybu, kresbě a slovu. Páteř lekcí a podklad k diskusím tvoří práce s pracovním sešitem Když se táta a máma rozcházejí (When mom and dad separate) od Marge Heegaard, jenž se postupně věnuje tématům, které rozchod rodičů provází. Každé dítě dostane vlastní sešit, do kterého si kreslí, píše a vyplňuje. Lektor může sdělit informace pouze rodičům kvůli spolupráci s nimi a to vždy pouze se svolením dítěte.

Proč přihlásit dítě do kroužku?

Věříme, že sdílení prožitků s vrstevníky v nestranném, důvěrném a do jisté míry anonymním prostředí dětem pomáhá se v situaci lépe orientovat, se změnami se lépe popasovat a v neposlední řadě si v případě potřeby říct o pomoc.

Období rozvodu nebo / rozchodu je beze sporu velmi náročné pro všechny členy rodiny. Děti v tomto věku jsou často “v tom” sami i přes veškerou lásku, snahu a podporu rodičů. Prožívají situaci totiž jinak než rodiče, kteří jsou sami často plni emocí a nejistot. Děti na rozdíl od rodičů nemají možnost či dovednost poradit se s přáteli, kteří jsou nebo byli v podobné situaci nebo si vyhledat důvěryhodné informace. Náhled na situaci a s ní spojené pocity je účinnou prevencí psychosomatických projevů. 

přečíst článek v SOFTforu>>>

Jak přihlásit dítě do kroužku?

  • Pro zápis dítěte do kroužku je zapotřebí souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči, a případná aktivní spolupráce každého z rodičů s lektorem i dítětem.
  • Máte-li zájem o přihlášení svého dítěte do kroužku, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na 777844694

Vypsaný kroužek:

PRAHA

Působíme v projektu Rozchodem rodina nekončí – podpůrný program pro rozcházející se rodiče a jejich děti, bezplatné, více>>>
Právě probíhá zápis

PRAHA
Kroužek pořádaný ve spolupráci s Asociací mediátorů České Republiky

místo konání: Holečkova 9, Praha 5
termín: bude stanoven při dostatečném počtu zájemců
čas: bude stanoven při dostatečném počtu zájemců
věk dětí: 7 – 12 let
počet dětí: min. 4, max. 12
cena*: 2880 Kč za 12 lekcí (240 Kč/lekce, je potřeba absolvovat všech 12 lekcí)
*Pokud by cena kroužku měla být překážkou v účasti, hovořte o tom s námi.

Kroužek bude otevřen pouze při naplnění minimální kapacity 4 dětí.

OLOMOUC
Obdobný spřátelený kroužek probíhá v kraji Olomouckém, sledujte web detskypruvodcerozvodem.cz.

Podporují nás: